Služby

Naše společnosti se zabývají především servisem, stavbou a modernizacemi výtahů. Servisní činností se rozumí především provádění pravidelné údržby výtahového zařízení, provádění provozních prohlídek, odborných prohlídek, odborných zkoušek, opravami a pohotovostní službou. Montáže nových výtahů a modernizace stávajících výtahů se provádí vždy podle požadavků  zákazníka a v souladu s platnými technickými normami.

senop